Honungsört – en vacker lila nyttoväxt

Honungsört heter den lila växten som är en nyttoväxt. Växer just nu tjusigt på åkrarna längs med väg 9, strax väster om Abbekås. Potatisodlarna använder den som fångstgröda eller täckgröda. De långa rötterna, 30 till 40 cm tar upp överflödigt kväve, fosfor och kalium som ligger djupt nere i jorden. Röterna binder även jorden och förhindrar erosion. Visst är det bra när man kan förena nytta med nöje 🙂