Min blogg fyller sex månader idag

Detta firas med en tävling. Hoppas att jag slipper skrapa trisslotten själv denna andra gång också. Jag har ingen lust att bli miljonär en gång till. Folk kan bli avundsjuka på mig. 😀

I var och en av dessa fyra texter finns gömt ETT välkänt ordspråk. Den som får flest rätt snabbast vinner en trisslott. Ni får bara en chans var att lämna kommentar. Numrera ordspråken. Annars antar jag att det första är svaret på uppgift ett osv. Klockan 22.00 ikväll stänger jag slussen. Jag kommenterar inget innan dess.
Imorgon kommer de rätta svaren och förhoppningsvis namnet på en vinnare denna gång. Lycka till!!!

ETT: Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

TVÅ: Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.

TRE: En visuellt handikappad feminin individ av de domilicerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av liten enhet av ceralt födoämne.

FYRA: Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, böra iakttaga abstinens ifråga om utnyttjandet av smärre petrologiska enheter som projektiler.