Första parkett vid havet

Bild

Två sittande vänner