Rapsen blommar tidigt i år

”… På Skånes kullar har gräs blivit smekt, sen urminnes tider har vindarna lekt…”
ett före A

Den milda hösten och vintern, samt en tidig vår, är de bidragande orsakerna till att rapsen blommar ovanligt tidigt 2014.

AB

Raps är en oljeväxt med karakteristiskt gula blommor, besläktad med växter som kål, kålrot och rybs, som är Finlands viktigaste oljegröda.

C

Raps är inte lika känslig för en natt med minusgrader som ex. fruktträd som blommar.

D

Rapsbaggen är den vanligaste skadeinsekten. Experterna rekommenderar 5-6 års uppehåll för att begränsa angreppen. I år ser rapsen kraftig och bra ut och vinterskador tycks saknas, enligt en artikel i YA.

E

Oljan som pressas ur rapsväxtens små svarta fröer kan användas dels som matolja dels som bränsle. Mjölet som är en restprodukt av pressningen används i djurfoder. Enligt ett EU-direktiv ska all diesel blandas med fem procent olja från ex. raps.

F

De skånska bönderna står för den största rapsodlingen i Sverige, 50 000 av de 80 500 hektar med raps som såddes i höstas växer i Skåne.
Visst är det en vacker rastplats just nu?

G