Jag vill vara ett friskt barn

Sverige och Finland har länge toppat en trist statistik i världen när det gäller insjuknandet av diabetes 1. Diabetes 1 är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar efter astma. 😦

I denna korta film, (2 min 46 sek) med en fin låt till, skildras barn och deras tankar om hur det är att ha typ 1 diabetes.
”Kan man laga bukspottkörteln med tejp och lim?” 🙂
”Är det meningen att man ska göra sina barn illa?” ❤