På sjuttiotalet duggade alla dessa bensinmackskyltar tätt.

Annonser