Daggdroppens saga

 

Ord som berör mig; 21

Daggdroppens saga
Du daggdroppe lilla,
i grönskande lund,
som sänker sig stilla
i midnattens stund,
ej susar du neder,
som regnskuren gör,
men svalka bereder,
Som öra ej hör.

Så tälj mig din saga,
just sådan den är,
förr´n bort du skall draga
till ljusare sfär.
En lifslängd, ej anad,
bakom dig du har –
ej mänskan blef danad
förr´n redan du var.

I dag är jag vorden
ett daggstänk – ej mer.
Härnäst mig på jorden
en människa ser.
Kanhända jag sitter
i ögat som tår,
då sorgen så bitter
det uttrycket får.

I former så många,
som trotsa allt tal,
jag åter kan komma
till mödornas dal.
På odlarens panna
jag satt vid hans id,
men sällan att stanna
det gafs någon tid.

På skyar jag suttit
i kvällssolens glans;
på hafvet jag flutit
vid vågornas dans
och solstrålen speglat,
och buren af den
ånyo jag seglat
i rymden igen.

Jag dansat med vinden
den kalla, från nord,
tills bleknad om kinden
jag fallit till jord.
I drifvan jag rastat
en stund på min färd,
men åter jag hastat,
sen hon var förtärd.

Hvad likhet sig röjer
emellan oss tu!
En stund jag ack dröjer
på jorden, som du;
så slutes mitt öga,
så lyktas mitt lopp,
och hän mot det höga
min ande lyfts opp.

Som dagg uppå gräsen
är människans lif.
Hvad är då allt väsen,
all strid och allt kif
i väktarna korta,
som gifs henne här?
Ack, snart är hon borta,
som daggdroppen är!
Albert Å.

Fotnot: Hittade ett slitet, gulnat urklipp i en dagbok från 1883 med denna vackra vemodiga poesi. Dags att dikten får en ny chans 2018. ❤

Ord som berör mig; 5

Vackra ord

 

 

 

 

I LIVETS VILLERVALLA

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
Vi mötas och vi spela
vår roll –

Vi dölja våra tankar,
vi dölja våra sår
och vårt hjärta som bankar
och slår –

Vi haka våra skyltar
var morgon på vår grind
och prata om väder
och vind –

I livets villervalla
så nära vi gå –
men så fjärran från varandra
ändå.

En döddansares visor 1930, Nils Ferlin

Kommentar: I många år har jag tilltalats av denna dikt som skrevs för så många år sedan. Det har gått 83 år men orden håller fortfarande. Det är ord som berör mig på olika sätt.
Imorgon ska jag anknyta till denna allvarsamma poet. Jag ska även avslöja en sak till om min personlighet. Ibland kan jag bara inte låta bli…
Bilden är tagen i Svarte, som ligger ett par km väster om Ystad.

Ord som berör mig; 1

Mellbystrand

Det sötaste leendet har de
djupaste hemligheterna.
De finaste ögonen har gråtit
de flesta tårarna och
det snällaste hjärtat har
känt den största smärtan.

Fotnot: En Facebookvän till mig hade lagt in orden tillsammans med någon slags         bild för ett tag sedan. Det stod inte vem som hade skrivit det. Bilden minns jag inte men de vackra orden gick rakt in i mitt hjärta. Önskar er alla en jätteskön och solig söndag. Kortet tog jag en vintereftermiddag på stranden i Mellbystrand i södra Halland.