Deadline om sex timmar

Sex timmar kvar. Klockan ”femton noll ett” stänger jag slussarna.  😉
Jag vet via andra ”kanaler” att det jobbats under veckan för att knäcka nöten. Tävlingen är inlagd den första oktober under rubriken från ETT till HUNDRA. Jag söker en stad…