Det ligger något i det

Ord som berör mig; 23

” Försök inte följa den väg de visa vandrat, sök vad de sökte.”
                                                                            Matsuo Basho